Hát Nghêu Ngao: Lạy Chúa Con là Người Ngoại Đạo - Nhạc và Lời: Trần Thiện Thanh

Categories: