Hát Nghêu Ngao: Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ - Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Categories: