Chuyện Pháp Luật, Nên Làm Gì Khi Bị Cảnh Sát Chặn Lại