Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel đệ đơn từ chức

Categories: