Photo Album: Christmas

Đón giáng sinh năm 2010
Linh Lan cùng ông già Noel
Linh Lan cùng ông già Noel
Timmy xíu xiu và ông già Noel
Timmy xíu xiu và ông già Noel